Zorunlu Trafik Sigortası Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

  • Ana Sayfa
  • Blogs
  • Zorunlu Trafik Sigortası Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Zorunlu Trafik Sigortası Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Zorunlu Trafik Sigortası Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları, Konya'da trafik sigortası poliçesi online teklif al, Konya Trafik Sigortası Poliçesi en uygun fiyat, Konya Trafik Sigortası En Ucuz Fiyatlar için bizi arayın.

Semih Sigorta Konya Sigorta Şirketi olarak zorunlu trafik sigortası hakkında en çok sorulan sorular ve cevaplarını sizler için hazırladık.

Trafik sigortası nedir?

Trafik sigortası; karayolları trafik kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan sigorta herhangi bir kaza durumunda karşı tarafın malına veya canına verilen hasarı -kabahat oranına bağlı olarak kısmen veya tamamen karşılar.

Trafik sigortası genel şartları nedir?

• Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder.

• Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır .

• Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Detaylı bilgi için Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarını inceleyebilirsiniz.

Trafik sigortasının teminatları nelerdir?

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğinizmaddi zararları teminat altına almaktadır. Kusurlu olduğunuz bir kazada birden çok araç zarar gördüyse olay başı teminatı devreye girmektedir. Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğiniz bedeni zararları teminat altına almaktadır. Burada araçtaki kişi sayısı esas alındığından araç tipine göre teminatlar değişmektedir. Kişi ve Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm Teminatı: Kaza sonucu bir kimsenin ölümüne yol açmanız halinde; ölenin defin masraflarıyla ölen kişinin geride kalanlarına manevi tazminat teminatı vermektedir. Sakatlanma teminatıysa, karşı tarafın kaza sonucu kısmen veya tamamen çalışamaz hale gelmesi sonucu meydana gelen zararları kapsamaktadır.

Trafik sigortasında teminatlar ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin 12:00'da başlar ve öğleyin saat 12:00'da sona erer.

Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkün müdür?

Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkün değildir.

Trafik sigortasında limitler arttırılabilir mi?

Trafik poliçesinin teminat limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Limit arttırımı trafik poliçesine ek olarak satın alınan İhtiyari Mali Mesuliyet poliçesi veya kasko poliçesine eklenecek teminatla arttırılab

Trafik sigortası yurt dışında da geçerli mi?

Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Yurt dışında trafik sigortasının tüm teminatları geçerli midir?

Trafik sigortası Türkiye sınırları dahilinde geçerliği olduğundan teminatları geçersiz olacaktır.

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında karşılanır mı?

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında belirlenen limitler dahilinde karşılanmaktadır.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortasında manevi tazminat talepleri teminat dışı kalan haller arasındadır. Ancak ihtiyari Mali Mesuliyet ek sözleşmesi ile teminat altına alınabilir.

Trafik Sigortasında teminat dışında kalan durumlar nelerdir?

• İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar •İşleten tarafından ileri sürülecek tazminat talepleri 
• İşletenin eşinin, usul ve füruunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri talepler 
• Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında araçta veya römorklarda taşınan eşyanın uğrayacağı zararlardan dolayı işletene karşı ileri sürülecek talepler 
• Manevi tazminat talepleri 
• İşletenin, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler 
• İşletenin aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler 
• Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla bırakılan aracın sebep olacağı zararlara ilişkin her türlü talepler 
• Aracın, yetkili makamların izniyle tertip olunan yarışlara katılması veya yarışlara katılan araçlara eşlik etmesi ile gösteride kullanılması sonucunda meydana gelecek zararlar 
• Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın çalındığını veya gaspedildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri 
• Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar ile aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri 
• Dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış bir araca trafik sigortasında bir indirim yapılır mı?

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış bir araca trafik sigortasında bir indirim uygulaması yapılabilmektedir.

Trafik Sigortası primleri bütün şirketlerde aynı mıdır?

Trafik Sigortası primleri serbest tarife uygulaması esası gereği sigorta şirketleri bazında farklılık göstermektedir.

Trafik Sigortasında hasarsızlık indirim oranları nedir?

Basamak No - Hasarsızlık İndirimi % -Prim Arttırımı % 7 20 6 15 5 10 4 - 3 - 20 2 - 40 1 - 60

Trafik sigortasının bir ay önce iptali yapılarak yeni araç alınması durumunda hasarsızlık indirimi kullanılabilir mi?

Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi, durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.

Trafik sigortasının satıştan iptal edilmesi durumunda ne kadar iade alınır?

Trafik sigortasının satıştan dolayı iptal edilmesi durumunda iptal tarihinden itibaren poliçe bitiş tarihine kadar geçecek süre içerisindeki tahakkuk edecek olan prim tutarı kadar iade yapılmaktadır.

Satılan aracın trafik sigortası yeni alıcıya devredilebilir mi?

Satılan aracın trafik sigortası yeni alıcıya devredilememektedir.

Mülkiyet değişikliğinde Trafik Sigortası nasıl işlemektedir?

Mülkiyet değişikliğinde, eski araç sahibinin mevcut trafik sigortası poliçesi yeni araç sahibini 15 gün süresince teminat altına almaktadır.

Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali trafik sigortası kapsamına dahil midir?

Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir. 

ONLİNE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ AL - TIKLAYIN!


Zorunlu Trafik Sigortası Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları, Konya'da trafik sigortası poliçesi online teklif al, Konya Trafik Sigortası Poliçesi en uygun fiyat, Konya Trafik Sigortası En Ucuz Fiyatlar için bizi arayın.