Elektronik Cihaz Sigortası

  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası

Konya Elektronik Cihaz Sigortası veKonya Elektronik Cihaz Sigorta Poliçesi, Konya Elektronik Cihaz Sigorta Fiyatları, Konya Elektonik Cihaz Sigorta Şirketleri araştırması yapanlariçin en uygun ve en iyi teklifi sunuyoruz.

Konya Elektronik Cihaz Sigortası ve Konya Elektronik Cihaz Sigorta Poliçesi, Konya Elektronik Cihaz Sigorta Fiyatları, Konya Elektonik Cihaz Sigorta Şirketleri için en uygun ve Konya'da En İyi Sigorta Şirketi Semih Sigorta olarak çözüm sunuyoruz.

Elektronik Cihaz Sigortası nedir?

Elektronik Cihaz Sigortası kapsamı dahilinde bulunan cihazların başına gelebilecek tüm zararları hasar sebebinin aşağıdakiler olması kaydı ile karşılayan bir Tüm Riskler (All Risks) sigortasıdır.

- Ani ve beklenmedik
- Dış etkenli

Ani ve beklenmedik hasar ne demektir?

Hasarın umulmayan bir anda ve birden meydana gelmesidir. Örneğin; harabe halindeki bir bina içinde ve devamlı olarak su baskınına uğrayan bir bodrum katındaki bilgisayar sisteminin hasar görmemesi beklenemez. Önlem alınmadığı takdirde bu olayın ani ve beklenmedik olduğu söylenemez.

Hasarın dış etkenli olması ne anlama gelir?

Hasarın; sigortalı cihazın işleyişinden ve iç yapısındaki bir arızadan dolayı değil, bu iç (veya dış) yapının dışarıdan gelen bir etki sonucu arızalanması ya da zarar görmesi anlamına gelir. Örneğin bir bilgisayar sabah işe başlamak için açıldığında (herhangi bir dış etken olmaksızın) çalışmazsa bu bilgisayarın iç aksamında oluşan bir hasar olup; sigorta teminatında değildir. Bu hasarı, ancak "Garanti Kapsamı" karşılayabilir.

Buna karşın aynı bilgisayarın ait olduğu tesisin ana trafosundaki bir hata sonucu aşırı olarak voltaj yüklenmesi sonucu arızalanması ise bir dış etkenli hasar olup; garanti kapsamına değil, sigorta kapsamına girmektedir.

Elektronik Cihaz Sigortaları ile hangi cihazlar sigortalanabilir?

Ticari amaçla kullanılan tüm elektronik cihazlar (bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları, grafik basım yayın endüstri ekipmanları, alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları vb.) ile diğer elektronik cihazlar sigortalanabilir.

Elektronik Cihaz Sigortası ile neler teminat altına alınabilir?

Ticari amaçla kullanılan tüm yarı iletken teknoloji kullanılmış cihazlar:

- Bilgisayarlar, bilgi işlem merkezleri, ofis ekipmanları
- Haberleşme, radyo, TV ekipmanları
- Tıp cihazları
- Grafik basım yayın endüstrisi ekipmanları
- Alarm, test, otomasyon ve ölçüm ekipmanları

Elektronik Cihaz Sigortası ile sigortalanabilen cihazların temel özellikleri nedir?

- Genellikle yarı iletken teknoloji kullanırlar.
- Kural olarak mekanik işlem yapmazlar.
- Tipik görevleri bilgi alımı veya iletimi, ölçüm, kontrol, test yapmaktır.

Elektronik Cihaz Sigortası’nda sigorta bedeli nasıl tespit edilebilir?

Aşağıdaki kalemlerin toplamı olarak düşünülebilir:

- Cihazın yenisinin satın alış bedeli
- Her türlü nakliye masrafları
- Gümrük, resim, vergi ve harçlar
- Montaj masrafları

Yeni ikame bedeli uygulaması ile sigorta konusu elektronik cihazın çalışmasının bir hasar sonucu aksamasını önlemek ve hasar olmamışçasına çalışmasına devam etmesini sağlayacak şekilde tamir edilmesini sağlamak mümkündür. Aksi takdirde cihazın performansı azalır ve çalışması etkilenir.

Elektronik Cihaz Sigortası’nın fiyatını hangi faktörler etkiler?

- Marka
- Model
- Kapasite
- Yapım yılı (azami üç yaş)
- Bulunduğu riziko adresi
- Hasar geçmişi
- Güç kaynağı
- Muafiyet
- Menşei
- Periyodik bakım
- Kullanıcı personel
- İşletme disiplini
- Diğer korunma önlemleri

Elektronik Cihaz Sigortası muafiyetsiz olabilir mi?

Elektronik Cihaz Sigortaları diğer tüm mühendislik sigortalarında olduğu gibi muafiyetli bir sigorta ürünüdür.

Sigorta poliçelerinde muafiyet uygulanmasının sebebi nedir?

Rizikonun gerçekleşmesi halinde zararın küçük de olsa bir kısmının Sigortalı üzerinde kalması anlamına gelen muafiyet, fiyatların daha elverişli olmasını sağladığı gibi; muafiyet altı tabir edilen küçük hasarların oluşmaması için gereken tedbirlerin alınması için de sigortalıları teşvik amacına hizmet eder. Bu sayede sigorta teminatının, asıl amacı olan ve meydana geldiğinde ağır maddi sonuçlar doğuracak türden hasarlara odaklanması sağlanır.

Elektronik Cihaz Sigortası'nın ek teminatları nelerdir?

- Deprem
- Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
- Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları
- Taşınabilir elektronik cihazlar
- Valfler ve tüpler

Elektronik Cihaz Sigortası’nda hasar ödemeleri nasıl yapılır?

Tazminat;

Kısmi hasarlarda: Tamir edilen parçanın yeniye göre ikame bedeli ve gerekli tamir masrafları olarak ödenir.

Tam ziya hasarlarında: Cihazın yıpranma ve aşınma (eskimişliği) paylarının düşülmesi sonucu bulunan rayiç değer olarak ödenir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir.

Teminatlar

- İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
- Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
- Hatalı dizayn ve malzemeden,
- Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
- Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
- Kavrulma, kararma, duman ve isden,
- Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
- Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
- İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

Semih Sigorta olarak Elektronik Cihaz Sigortasında; Konya Ethica Sigorta, Konya Anadolu Sigorta, Konya Allianz Sigorta, Konya Ak Sigorta, Konya Sompo Japan Sigorta, Konya HDI Sigorta, Konya NEOVA Sigorta, Konya Türk Nippon Sigorta, Konya Unico Sigorta Poliçelerini kesiyoruz.

Teklif Alın


Konya Elektronik Cihaz Sigortası veKonya Elektronik Cihaz Sigorta Poliçesi, Konya Elektronik Cihaz Sigorta Fiyatları, Konya Elektonik Cihaz Sigorta Şirketleri araştırması yapanlariçin en uygun ve en iyi teklifi sunuyoruz.