Bes - Bireysel Emeklilik

  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • Bes - Bireysel Emeklilik

Bes - Bireysel Emeklilik

Konya Sigorta Semih Sigorta Şirketi olarak Konya BES Sigorta, Konya BES Sigortası, Konya Bireysel Emeklilik Sigortası, Konya Bes Sigorta Şirketleri, Konya Bireysel Emeklilik Sigorta Şirketleri, Konya Bireysel Emeklilik Sigortası Yapan yer arayanlar bizi arayın.

Konya Sigorta Şirketi Semih Sigorta firması olarak BES yani Bireysel Emeklilik Sigortası yaptırmak isteyenlere Konya BES Sigorta, Konya BES Sigortası, Konya Bireysel Emeklilik Sigortası, Konya Bes Sigorta Şirketleri, Konya Bireysel Emeklilik Sigorta Şirketleri arayanlara Konya Bireysel Emeklilik Sigortası yapıyoruz.

Bireysel Emeklilik Sistemi kısaca BES kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

BES’in amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir;

- Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeyini yükseltmek,

- Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,

- İstihdamı arttırmak,

- Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren BES; tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz. BES, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Ödediğiniz katkı paylarının %25’ine karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak bireysel emeklilik hesabınıza ödenmektedir. Bir katılımcının bir takvim yılı içinde alabileceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin toplam brüt asgari ücret tutarının %25’ini geçemez.

BES’e tercih ettiğiniz bir emeklilik şirketinden emeklilik ürünü (emeklilik planı) alarak girebilirsiniz.

Emeklilik şirketi, size sisteme girme kararınızı etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verir ve emekliliğe yönelik beklentileriniz, gelir düzeyiniz ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Teklifi kabulünüz, belgeleri usulüne uygun olarak doldurup imzalamanız veya elektronik iletişim araçları kullanarak onaylamanız ile bir emeklilik sözleşmesine sahip olabilirsiniz. Satın aldığınız emeklilik planı kapsamında emeklilik şirketiniz tarafından kesinti yapılabilir.

Emeklilik planınız çerçevesinde ödediğiniz katkı payları, planınızda öngörülmüşse kesintiler yapıldıktan sonra emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Birikiminizin hangi fon veya fonlarda değerlendireceğine risk ve beklenti tercihinize göre siz karar verebilirsiniz. Herhangi bir fon dağılımı tercihinde bulunmazsanız birikimleriniz, dâhil olduğunuz emeklilik planı kapsamında sunulan standart fonda yatırıma yönlendirilir. Fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Fon portföyünüzdeki varlıklar Takasbank tarafından sizin adınıza güvenli bir şekilde saklanır. Birikimlerinizi anlık olarak emeklilik şirketinizden veya Takasbank'tan takip edebilirsiniz.

Emeklilik şirketi tarafından, fona ilişkin giderlerin karşılanması için fondan mevzuat sınırları içerisinde gider ve işletim kesintisi yapılır.

Emeklilik sözleşmenizde katkı payı tutarınızı, emeklilik şirketinizi, emeklilik planınızı ve fonlarınızı mevzuatta belirlenen sınırlamalar çerçevesinde değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz zaman katkı payı ödemeye ara verebilir ve yeniden başlayabilirsiniz.

Emekli olabilmeniz için, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle sistemde kalmanız ve 56 yaşınızı doldurmanız gerekir. Söz konusu şartları sağladıktan sonra sistemde kalıp katkı payı ödemeye devam edebilir ve birikimlerinizin daha da büyümesini sağlayabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazanmanız ve bu hakkı kullanmanız durumunda,

- Bireysel emeklilik hesabındaki birikiminiz ve devlet katkısı hesabındaki tutarın bir kısmının veya tamamının defaten ödenmesini talep edebilirsiniz.

- BES’te kalıp birikimlerinizi belirleyeceğiniz geri ödeme planına göre emeklilik şirketinden kısım kısım almayı tercih edebilirsiniz.

- Birikimlerinizin bir kısmı veya tamamı ile yıllık gelir sigortası satın alarak, düzenli gelir elde edebilirsiniz.

- İstediğiniz anda birikimlerinizi alarak sistemden ayrılabilirsiniz. Ayrılmanız halinde, emeklilik şirketince tarafınıza yapılacak ödemeler için elde ettiğiniz getiri tutarı üzerinden gelir vergisi (stopaj) kesintisi yapılır. Stopaj kesintisi oranı;

- Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlar için %5,

- 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte sistemden emeklilik hakkı elde etmeden ayrılan katılımcılar için %10,

- 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılan katılımcılar için ise %15’tir.

BES, şeffaflığın ve güvenliğin sağlanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketlerinin denetim, gözetim ve kontrolü altındadır. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili detaylı bilgi içeren Katılımcı Bilgilendirme Rehberini okuyabilirsiniz.

Bireyler kendi adlarına sisteme doğrudan katılabildikleri gibi, bu kişilerin işverenleri de grup emeklilik sözleşmesi yoluyla çalışanlarını sisteme katabilirler. Grup emeklilik sözleşmesi akdeden işverenler, çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını (ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak şekilde), doğrudan gider yazabilirler. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili detaylı bilgi içeren İşveren Bilgilendirme Rehberinde tüm bilgileri bulabilirsiniz.

BİREYSEL EMEKLİLİK BES DEVLET KATKISI

Devlet katkısı, bireysel ya da gruba bağlı bireysel sözleşmenize ödediğiniz katkı paylarının %25’i oranında devlet tarafından ödenen tutardır. Devlet katkısı üst sınırı, brüt asgari ücretin yıllık tutarının %25’i olup 2020 yılı için bu üst sınır 8.829,00 TL’dir. İşvereniniz tarafından adınıza yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı ödenmez.

Devlet katkısı hesaplaması emeklilik şirketleri tarafından iletilen veriler üzerinden Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından yapılır.

Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ay hesabınıza ödenir.

Bireysel emeklilik devlet katkısı hesabınızda kayıtlı bu tutarların;

- Sistemde en az 3 yıl kalırsanız %15’ine,
- Sistemde en az 6 yıl kalırsanız %35’ine,
- Sistemde en az 10 yıl kalırsanız %60’ına,
- Emekli olmanız, vefat etmeniz ya da maluliyetiniz halinde %100'üne,

hak kazanırsınız.

Düzenli, ek ya da başlangıç katkı payı adı altında yapılan tüm ödemeleriniz için limit dahilinde devlet katkısı alabilirsiniz. Vakıf ve sandıklardan, başka bir emeklilik şirketinden, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesabında dikkate alınmaz.

Devlet katkısı tutarınız ile ilgili detay bilgiye emeklilik şirketinin veya Takasbank'ın internet sitesinden erişim sağlayabilirsiniz. İlgili yıl için alabileceğiniz azami devlet katkısı ile halihazırda almış olduğunuz devlet katkısı arasındaki farkı gösteren bilgiye Emeklilik Gözetim Merkezi'nin e-Devlet üzerinden sağladığı hizmet ile erişebilirsiniz.

BES - BİREYSEL EMEKLİLİĞİ TERCİH ETMENİZ İÇİN 10 SEBEP

Rahat Bir Emeklilik

BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak oluşturuldu.

Tercih ettiğiniz bir emeklilik şirketinden bir emeklilik ürünü alarak BES’e katılabilirsiniz.

Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşınızı tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsiniz.

Emekliliğe hak kazandığınızda üç farklı emeklilik seçeneğine sahip olursunuz. Birikimlerinizi toplu olarak alabileceğiniz gibi, tercihleriniz doğrultusunda bir geri ödeme planı dahilinde programlı olarak ya da yıllık gelir sigortası ürünü satın alarak emeklilik maaşı alabilir veya hesabınızdaki tutarı belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilirsiniz.

Şeffaflık

Emeklilik şirketinizin internet sitesinde sizin adınıza oluşturulan ve şifre ile girilebilen güvenli sayfadan bireysel emeklilik hesabınıza ait günlük bilgilere erişebilirsiniz. Ayrıca, bireysel emeklilik hesaplarınız Takasbank nezdinde tutulduğundan, bu hesaplardan da günlük olarak fon paylarınızı izleyebilirsiniz.

Fon Seçiminde Söz Hakkı

Emeklilik şirketiniz size, emekliliğe yönelik beklentilerinize, gelir düzeyinize ve yaşınıza uygun bir emeklilik planı teklifi sunar. Katkılarınızın hangi fonlarda değerlendirileceğini siz belirlersiniz. Herhangi bir fon tercihinde bulunmamanız durumunda ise katkılarınız mevzuatta tanımlanmış fonlarda yatırıma yönlendirilir Fon dağılımınızı yılda 6 defa değiştirebilirsiniz.

Devlet Katkısı

BES’e ödediğiniz katkı payının %25’i, hesabınıza devlet katkısı olarak ödenir. Devlet katkısı üst sınırı, brüt asgari ücretin yıllık tutarının %25’i olup 2020 yılı için bu üst sınır 8.829,00 TL’dir.

Profesyonel Fon Yönetimi

Birikimleriniz, emeklilik yatırım fonlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca denetlenen portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir.

Lisanslı Aracılardan Hizmet Alımı

BES’e yönelik tanıtım, pazarlama ve satış sadece lisanslı aracılar tarafından yapılabilir. Bu aracıların mesleki yeterliliği Emeklilik Gözetim Merkezi’nin yaptığı sınavla ölçülür.

Katkı Ödemelerinde Esneklik

BES’te düzenli katkılarınızdan ayrı olarak başlangıç katkısı ya da ara dönemlerde toplu katkı ödemeleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte, dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilirsiniz.

Başka Bir Emeklilik Şirketine Aktarım

Dilerseniz birikimlerinizi, sözleşmenizin ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en az iki yıl geçtikten sonra başka bir emeklilik şirketine aktarabilirsiniz. Takip eden dönemlerde ise aktarım için bekleme süresi bir yıldır.

İşverenler İçin Vergi Avantajı

İşverenler, grup emeklilik sözleşmeleri yoluyla çalışanlarını BES’e dahil edebilirler. Bu durumda çalışanlar adına ödenen katkı payları ücretle ilişkilendirmeksizin, ticari kazancınızın tespitinde gider olarak indirilir. Çalışanlar için ödenen katkı payları ve getirilerinden oluşan birikimler için 7 yılı aşmamak kaydı ile hak kazanma süresi tespit edebilirsiniz. Bu şekilde çalışanlarınız için motivasyon, firmanız için çalışan sadakati sağlayabilirsiniz.

Güvenilirlik

Sistemin tüm unsurları denetim altındadır. Emeklilik şirketinizin faaliyetleri Hazine ve Maliye Bakanlığı; fonların, portföy yöneticilerinin ve saklayıcılarının faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu tarafından denetlenir. Şirketinizin ve fonların hesap ve işlemleri yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabidir.

Tüm emeklilik şirketlerinin faaliyetleri, Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda günlük olarak izlenir.

Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. Fonun malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez.

Emeklilik şirketinin mali bünyesinin, katılımcıların hak ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek düzeyde zayıfladığının ve mali durumunun düzeltilmesine imkân bulunmadığının tespit edilmesi halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilik şirketine yaptırım uygulanabilir.

Sözleşme süresi içinde vefat etmeniz durumunda, birikimleriniz ve devlet katkısı hesabındaki tutarınızın tümü, emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlarınıza ya da kanuni varislerinize ödenir.

Teklif Alın


Konya Sigorta Semih Sigorta Şirketi olarak Konya BES Sigorta, Konya BES Sigortası, Konya Bireysel Emeklilik Sigortası, Konya Bes Sigorta Şirketleri, Konya Bireysel Emeklilik Sigorta Şirketleri, Konya Bireysel Emeklilik Sigortası Yapan yer arayanlar bizi arayın.