İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi,Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Teklifi Al,Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Acentalari

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI - OTOMOBİL

BEYAN KLOZU

Aksigorta A.Ş, sigorta ettirenin beyanına dayanarak, işbu poliçede yazılı sigorta konularını karşılarında gösterilen tem-
inatlarla sınırlı olmak kaydıyla ekli genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı özel şartlar uyarınca ve belirtilen sigorta be-
delleri ile teminat altına alır.

KREDI KARTI ILE TAHSILAT KLOZU

Poliçe taksitlerinin vadelerinde kredi kartından provizyon alınması suretiyle yapılan tahsilatlarda, kredi kartından
tahsilatın yapılamaması durumlarında sigortacı prim ödenmemesine bağlı bütün haklarını kullanır. Her hangi nedenle
olursa olsun kredi kartından tahsilat için provizyon alınamamasından doğan risk ve sorumluluk sigortalı üzerindedir.

PRIM ÖDEME VE TEMERRÜD KLOZU

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır yapılmaz
ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği
takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya
primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını veya peşinatı izleyen taksitleri zamanında ödemediği
takdirde TTK m. 1434 uygulanır. (Buna göre, bir defada ödenmesi gereken prim veya taksitlendirme halinde ilk taksit
vadesinde ödenmediği zaman sigortacı 3 ay içinde sözleşmeden cayabilir veya hareketsiz kalırsa 3 ay sonra yasa
gereği sözleşmeden caymış kabul edilir. İzleyen primler vadesinde ödenmezse, sigortacı TTK m. 1434 (3) uyarınca
süre verir, bu sürenin sonunda, talep edilen prim hala ödenmemişse sözleşme feshedilmiş olur).

15-EKSPER ATAMA KLOZU

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı olup bu yönde talebin
olması halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK MANEVİ TAZMİNAT KLOZU

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ek sözleşmeyle teminat kapsamına
alınabilecek hal ve teminat dışında kalan haller başlığının madde 3 de belirtilen manevi tazminat talepleri olay başına
ve yıllık toplamda 150.000 TL limit ile teminat kapsamı içine alınmıştır.
 

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI - KAMYONET

BEYAN KLOZU

Aksigorta A.Ş, sigorta ettirenin beyanına dayanarak, işbu poliçede yazılı sigorta konularını karşılarında gösterilen tem- inatlarla sınırlı olmak kaydıyla ekli genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı özel şartlar uyarınca ve belirtilen sigorta be- delleri ile teminat altına alır.KREDI KARTI ILE TAHSILAT KLOZUPoliçe taksitlerinin vadelerinde kredi kartından provizyon alınması suretiyle yapılan tahsilatlarda, kredi kartındantahsilatın yapılamaması durumlarında sigortacı prim ödenmemesine bağlı bütün haklarını kullanır. Her hangi nedenleolursa olsun kredi kartından tahsilat için provizyon alınamamasından doğan risk ve sorumluluk sigortalı üzerindedir.

PRIM ÖDEME VE TEMERRÜD KLOZU

Sigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır yapılmazve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediğitakdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veyaprimin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını veya peşinatı izleyen taksitleri zamanında ödemediğitakdirde TTK m. 1434 uygulanır. (Buna göre, bir defada ödenmesi gereken prim veya taksitlendirme halinde ilk taksitvadesinde ödenmediği zaman sigortacı 3 ay içinde sözleşmeden cayabilir veya hareketsiz kalırsa 3 ay sonra yasagereği sözleşmeden caymış kabul edilir. İzleyen primler vadesinde ödenmezse, sigortacı TTK m. 1434 (3) uyarıncasüre verir, bu sürenin sonunda, talep edilen prim hala ödenmemişse sözleşme feshedilmiş olur).

15-EKSPER ATAMA KLOZU

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı olup bu yönde talebinolması halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK MANEVİ TAZMİNAT KLOZU

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ek sözleşmeyle teminat kapsamınaalınabilecek hal ve teminat dışında kalan haller başlığının madde 3 de belirtilen manevi tazminat talepleri olay başınave yıllık toplamda 150.000 TL limit ile teminat kapsamı içine alınmıştır.

İHTİYARİ MALİ YÜKÜMLÜLÜK SİGORTASI - ÇEKİCİ

BEYAN KLOZU

Aksigorta A.Ş, sigorta ettirenin beyanına dayanarak, işbu poliçede yazılı sigorta konularını karşılarında gösterilen tem- inatlarla sınırlı olmak kaydıyla ekli genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı özel şartlar uyarınca ve belirtilen sigorta be- delleri ile teminat altına alır.

KREDI KARTI ILE TAHSILAT KLOZU

Poliçe taksitlerinin vadelerinde kredi kartından provizyon alınması suretiyle yapılan tahsilatlarda, kredi kartındantahsilatın yapılamaması durumlarında sigortacı prim ödenmemesine bağlı bütün haklarını kullanır. Her hangi nedenleolursa olsun kredi kartından tahsilat için provizyon alınamamasından doğan risk ve sorumluluk sigortalı üzerindedir.PRIM ÖDEME VE TEMERRÜD KLOZUSigorta priminin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) sözleşme yapılır yapılmazve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediğitakdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veyaprimin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı taktirde peşinatını veya peşinatı izleyen taksitleri zamanında ödemediğitakdirde TTK m. 1434 uygulanır. (Buna göre, bir defada ödenmesi gereken prim veya taksitlendirme halinde ilk taksitvadesinde ödenmediği zaman sigortacı 3 ay içinde sözleşmeden cayabilir veya hareketsiz kalırsa 3 ay sonra yasagereği sözleşmeden caymış kabul edilir. İzleyen primler vadesinde ödenmezse, sigortacı TTK m. 1434 (3) uyarıncasüre verir, bu sürenin sonunda, talep edilen prim hala ödenmemişse sözleşme feshedilmiş olur).

15-EKSPER ATAMA KLOZU

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişilerin eksper atama hakkı olup bu yönde talebinolması halinde ücret, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi tarafından ödenir.

 

Teklif Alın


Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi,Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Poliçe Teklifi Al,Konya İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Acentalari