Sağlık Sigortası

  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Konya Sağlık Sigortası ve Konya Özel Sağlık Sigortası yaptırmak isteyenlere Konya En İyi Özel Sağlık Sigortası, Konya Özel Sağlık Sigortası Ücretleri, Konya Özel Sağlık Sigortası Fiyatları, Özel Sağlık Sigortası poliçesi için Konya'da bizi arayın.

Konya Sağlık Sigortası ve Konya Özel Sağlık Sigortası poliçesi alacaklar Konya En İyi Özel Sağlık Sigortası, Konya Özel Sağlık Sigortası Ücretleri, Konya Özel Sağlık Sigortası Fiyatları ve Özel Sağlık Sigortası poliçesi için Konya'da bizi arayın.

Sağlık sigortası ile şahısların, tıbbi yardım, tedavi ve ilaç harcamalarına karşı teminat veren sigorta poliçesidir. Sigorta şirketlerinin tıbbi danışmanlarının onayı olmak kaydıyla, sigortalının, ameliyat, uzun veya kısa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye bağlı ilaç giderleri gibi tüm harcamaları, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak karşılanmaktadır. Sigorta şirketlerinin uygulamalarında farklılıklar olmakla birlikte, periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri, herhangi bir tıbbi nedeni olmaksızın ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulur.
 
Özel Sağlık Sigortasının iki ana teminatı vardır.

- Yatarak Tedavi Teminatı
- Ayakta Tedavi Teminatı
 
Yatarak Tedavi Teminatı

Özel Sağlık Sigortası Yatarak Tedavi teminatı Ameliyatlı ya da ameliyatsız hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılamaktadır.
 
Ayakta Tedavi Teminatı

Özel Sağlık Sigortası Aayakta Tedavi Teminatı Doktor muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsar.
 
Özel Sağlık Sigortasının iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminatlarıda vardır.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

Özel Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Özel Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Yanıltıcı beyanda bulunulması ya da buna neden olacak şekilde sessiz kalması sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

Özel Sağlık Sigortası yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.

Özel Sağlık Sigortası poliçelerinde teminat ne zaman başlar?

Özel Sağlık Sigortasında Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer.

Tedavi sürecinde teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Özel Sağlık Sigortası ile Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi, ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastane tarafından doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.

Hangi sağlık harcamaları Özel Sağlık Sigortası poliçe kapsamı içindedir?

Özel Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.

Özel Sağlık Sigortasında Teminat dışı kalan haller nelerdir?

Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.

Semih Sigorta olarak Sağlık Sigortasında; Konya Ethica Sigorta, Konya Anadolu Sigorta, Konya Allianz Sigorta, Konya Ak Sigorta, Konya Sompo Japan Sigorta, Konya HDI Sigorta, Konya NEOVA Sigorta, Konya Türk Nippon Sigorta, Konya Unico Sigorta Poliçelerini kesiyoruz.

Teklif Alın


Konya Sağlık Sigortası ve Konya Özel Sağlık Sigortası yaptırmak isteyenlere Konya En İyi Özel Sağlık Sigortası, Konya Özel Sağlık Sigortası Ücretleri, Konya Özel Sağlık Sigortası Fiyatları, Özel Sağlık Sigortası poliçesi için Konya'da bizi arayın.