Güneş Enerjisi Sigortası (GES)

  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • Güneş Enerjisi Sigortası (GES)

Güneş Enerjisi Sigortası (GES)

Güneş Enerjisi Sigortası Konya, Konya GES Sigortası, GES Sigorta Konya, Konya Güneş enerji Santrali Sigortası, Konya Güneş paneli Sigorta, Konya GES sigorta poliçesi, Konya Güneş Enerjisi sigorta, Konya Solar panel DC sigorta, Konya Güneş enerjisi Paneli Sigortası, Konya Güneş Paneli Sigortası, Konya Güneş enerjisi Sigortası

Güneş enerji tedariğine tam destek ve koruma Konya Semih Sigorta’dan Güneş Güneş Enerjisi Sigortası, Konya GES Sigortası Poliçesi ve fiyatları için bizi arayın.

Günümüzde şirketler, operasyonlarını ve iş süreçlerini büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak sürdürüyor. Bu nedenle siber risk yönetimi ve üçüncü şahıs verilerinin saklanması konusunda gereken önlemlerin alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine, kamu otoritesinin incelemelerine ve mali kayıplara neden olabilmektedir.

Gezegenimizin en büyük sorunlarından biri mevcut enerji üretme ve tüketme alışkanlıklarının sürdürülebilir olmamasıdır. Bu durumun en somut kanıtı ise insan kaynaklı iklim değişikliğidir. Günümüzde enerjinin tüketiminin büyük çoğunluğu hala fosil kaynaklı yakıtlardan sağlanmaktadır. İklim değişikliğinin geri dönülemez olumsuz sonuçlarının en az seviyeye indirilebilmesi adına enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve ormansızlaşmanın önlenmesi konularını şirket faaliyetlerimizin, ürün ve hizmet süreçlerimizin her adımında maksimum düzeyde gözetiyoruz.

Konya Semih Sigorta olarak gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanlarını tehlikeye sokmadan, bugünün ihtiyaçlarına yanıt verebilme vizyonu ile ilerliyoruz.

Uzun yıllardır yenilenebilir enerji sektörünü destekleyerek, enerji santrallerini tüm risklere karşı teminat altına almaktayız. 2016 yılından bu yana fotovoltaik paneller ile elektrik üretimi yapan güneş enerji santrallerinin maddi hasarlarına ve buna bağlı kar kayıplarına karşı güvence sağlamaktayız. Bu kapsamda, PV modüller, güç eviriciler (invertör) , trafolar, iletim ve dağıtım hatları, veri izleme sistemleri (SCADA), kapalı devre izleme sistemleri ve diğer elektronik cihazlar, idari binalar, gözetleme, denetleme kulübeleri/yapıları gibi sistemin işletilebilmesi için tesis mülkiyetinde mevcut olan tüm kıymetler sigortalanabilmektedir.

Yangın, doğal afetler, kötü niyetli hareketler, hırsızlık, makine kırılması, elektronik cihaz teminatlarının yanı sıra operasyonel kar kaybı da Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası kapsamında karşılanmaktadır.
Konya Semih Sigorta Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigorta poliçelerinde maddi hasara bağlı olmayan üretim kaybı da teminat altında!
Klasik performans kaybı teminatından farklı olarak; tesisin bulunduğu adreste poliçe süresi boyunca ölçülen yıllık global solar radyasyonun, tesise ait enerji üretim raporunda yer alan verilere kıyasla daha düşük ölçülmesi durumunda hasara bağlı olmayan üretim kayıpları teminat altındadır. Fotovoltaik panellerin ve eviricilerin (invertör) tasarım, üretim veya montajından kaynaklanacak içsel/bünyevi kusurlara bağlı üretim kayıpları için de güvence sağlanmaktadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarının oldukça önemli bir konuma geldiği günümüzde, güneş enerji sistemleri sektöründe büyük ölçekli yatırımlar yapılmaktadır. Yatırımcılar için önlem alamayacakları güneş ışınımındaki azalmanın yanı sıra yine yatırımcının elinde olmayan tasarım, üretim ve montaj hatalarından kaynaklanacak üretim kaybına karşı teminatlar içeren Güneş Enerji Santralleri (GES) Sigortası ile yenilenebilir enerji sektörüne tam destek ve koruma sağlıyoruz!


Güneş Enerji Santrali Sigortaları;

Ülkemiz güneşlenme süreleri ve yatırım yapılabilecek arazi mevcudiyeti bakımından PV Güneş enerji sistemi yatırımlarına oldukça müsaittir. Dolayısıyla konu, her biri potansiyel müşterimiz olan
yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Semih Sigorta olarak müşterilerimizin aldıkları yatırım kararlarında yanlarında bulunup onları desteklemek adına GES Sigorta ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalar yürütmekteyiz.

Güneş Enerji Santrallerinin gerek kurulum gerekse işletme dönemindeki elementer ve finansal kayıplar başlığı altındaki risklerine çözümler üretiyoruz.

Montaj döneminde kullanılan ekipmanlara gelebilecek zararlar ile montaj personelinin geçirebileceği iş kazalarına karşı sigortalılarımızın korunmasını sağlayabilmekteyiz. Ayrıca; kurulumu yapılacak ekipmanları da olası hasarlara karşı şantiye sahasına gelene kadar teminat altına alıyoruz.

Çatılara yapılacak kurulumlarda EPC firmalarının 3.şahıs sorumluluk ve mesleki sorumluluk risklerini de GES’e özel olarak geliştirilmiş sigorta ürünleri ile teminat altına alabiliyoruz.

İşletme döneminde de faaliyette bulunan Güneş Enerji Santralini doğal afet risklerine, yangına ve hırsızlığa karşı güvence altına alıyoruz. Ayrıca; Teminata giren olası bir hasar sonrası santralin elektrik üretememesi nedeni ile işletmenin uğradığı Kar Kayıplarına teminat sağlıyoruz. Kullanılan ekipmanların üreticileri tarafından taahhüt edilen üretim performanslarının düşmesi halinde de teminat sağlayabilmekteyiz. Konu hakkında yaptığımız araştırmalar ve özel sigorta çalışmaları ile GES yatırımcısının her an yanında bulunuyor ve sadece büyümeye odaklanmasını sağlıyoruz.

Rüzgar Enerji Santrali Sigortaları;

Rüzgar Enerji Santrallerinde kullanılacak bileşenlerin kurulum sahasına getirtilmesi sırasında oluşacak hasarlar, ürünlerin sahaya gelmesini takiben montaj aşamasında karşılaşılabilecek, montaja ve üçüncü şahıs sorumluluk riskleri ve santralin devreye alınması sonrasında işletme döneminde yaşanacak riskler için sigorta çözümlerimiz mevcuttur.

Tüm bu sigorta ürünlerinin dışında, poliçe teminatlarına giren bir hasarın gerçekleşmesi nedeniyle üretilemeyen enerjiden dolayı ortaya çıkan gelir kayıpları için de kar kaybı teminatı sağlanmaktadır. Kar kaybı teminatıyla, özellikle finans kurumlarınca sağlanan kredilerin geri ödemelerinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmekte olup, öz sermaye ile kurulan tesislerin gelir istikrarı açısından da önem arz etmektedir.

Biyokütle Enerji Santrali Sigortaları;

Ülkemizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin zenginliği, çöplerin ıslahı ve ayrışmasına sağladığı katkılar sebepleriyle her geçen gün sayıları ve kapasiteleri artmakta olan biyokütle enerji santralleri için özel teminatların olduğu sigorta ürünleri sunmaktayız.

Özellikle poliçe teminatlarına giren bir hasarın meydana gelmesi sebebiyle ortaya çıkan kar kayıpları, çevresel sorumluluk riskleri, makine kırılması ve makine kırılmalarına bağlık kar kaybı riskleri teminat altına alınmaktadır. Kurulum aşamasında ekipmana gelecek zararlar, işveren ve üçüncü şahıs riskleri için de sigorta ürünlerimiz mevcuttur.

Güneş Enerjisi Sigortası Konya, Konya GES Sigortası, GES Sigorta Konya, Konya Güneş enerji Santrali Sigortası, Konya Güneş paneli Sigorta, Konya GES sigorta poliçesi, Konya Güneş Enerjisi sigorta, Konya Solar panel DC sigorta, Konya Güneş enerjisi Paneli Sigortası, Konya Güneş Paneli Sigortası, Konya Güneş enerjisi Sigortası

Teklif Alın


Güneş Enerjisi Sigortası Konya, Konya GES Sigortası, GES Sigorta Konya, Konya Güneş enerji Santrali Sigortası, Konya Güneş paneli Sigorta, Konya GES sigorta poliçesi, Konya Güneş Enerjisi sigorta, Konya Solar panel DC sigorta, Konya Güneş enerjisi Paneli Sigortası, Konya Güneş Paneli Sigortası, Konya Güneş enerjisi Sigortası