Zorunlu Trafik Sigortası

  • Ana Sayfa
  • Hizmetlerimiz
  • Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası

Konya Trafik Sigortası yaptırmak isteyenlere Konya Zorunlu trafik sigortası, Konya Trafik Sigortası Tavan Fiyatları, Konya Trafik Sigortası Şirketleri, Konya Trafik Sigorta Fiyatları, Konya Zorunlu trafik sigortası fiyatları, Konya'da Trafik Sigortası Fiyatları, Konya En ucuz trafik sigortası teklifi sunuyoruz.

Semih Sigorta Konya Trafik Sigortası'nda yılların tecrübesi ile Konya Trafik Sigortası Şirketleri içerisinde hasar anında hızlı çözüm üretmesiyle öne çıkan, Konya Zorunlu trafik sigortası fiyatları kosunda en uygun Zorunlu trafik sigortası Poliçesi kesebilen genel şartları ve teminatlarıyla müşterilerine en faydalı Konya Trafik Sigortası Fiyatları teklifi sunan kurumsal Konya sigorta acentesidir. Konya Zorunlu trafik sigortası fiyatları konusunda güncel ve Konya En ucuz trafik sigortası primlerini öğrenmek isteyenler için anında teklif sunuyoruz.

Zorunlu Trafik Sigortası Yasal olarak zorunludur

Tüm araçlar için yaptırılması zorunludur ve trafikteki temel riskleri güvence altına alır. Yasal zorunluluk Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, trafiğe çıkan her tür araç için geçerlidir ve yaptırılmaması halinde araç trafikten alıkonulur.
Karşı tarafın zararını karşılar

Zorunlu Trafik Sigortası, bir kaza durumunda karşı tarafın ve eğer varsa kazada zarar görmüş 3. kişilerin maddi hasarını ve tedavisini karşılar.

Trafik Sigortası Sizin Aracınızın zararını karşılamaz

Semih Sigorta Zorunlu Trafik poliçesi ile herhangi bir kazada diğer araç veya 3. şahıslara verebileceğiniz zararları güvence altına alabilirsiniz.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TEMİNATLARI

Zorunlu Trafik Sigortası Maddi Hasar Teminatı

Kaza durumunda karşı tarafta oluşan hasarların masraflarını karşılar.

Trafik Sigortası Tedavi Teminatı

Hasar durumunda her kişi için ödenecek olan tedavi işlemlerinden doğan masrafları karşılar.

Zorunlu Trafik Sigortası Sakatlanma ve Vefat Teminatı

Hasar durumunda bir kazadaki her bir kişinin vefat işlemlerinden doğan masrafları karşılar.

Zorunlu Trafik Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz

Trafik Sigortası Poliçemi nasıl yaptırabilirim?

Zorunlu Trafik Sigortanızı internet sitemizden kredi kartınız ile kolayca satın alabilirsiniz.

Hasar durumunda hazırlamam gereken evraklar nelerdir?

- Poliçe (aslı ve fotokopisi)
- Kaza zaptı (aslı ve onaylı sureti) veya kazayı yapanın kaza hakkındaki yazılı beyanı
- Sürücü ehliyeti
- Alkol muayenesi raporu (onaylı)
- Aracın hasarlı halini gösteren fotoğraf
- Aracın tescil belge fotokopisi
- Prim makbuzu veya prim ödeme belgesi
- Aracın çalınıp 30 gün içinde bulunmaması durumunda: Müracaat ve bulunamadığına dair belgeler, trafikten çekme belgesi
İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda)

Trafik sigortası kapsamında, aracım hasar alınca hasarsızlık indirimim iptal mi olur?

Hayır, tamamıyla iptal olup sıfırlanmaz. Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Zorunlu Trafik Sigortası ile İlgili Belgeler

+ Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları

+ Kaza Tespit Tutanağı

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI

Trafik Sigortası Nedir?

Trafik Sigortası bir motorlu taşıtın kusurlu olarak üçüncü şahıslara verdiği zararları karşılar. Tazminat ile maddi zararların yanısıra, kazaya ilişkin tedavi giderleri ile zarar gören kişilerin sakat kalması veya hayatını kaybetmesi hallerinde kazada zarar görenin desteğinden mahrum kalanlara ödeme yapar. Destekten mahrumiyet tazminatı kazada hayatını kaybeden veya sakat kalan kişinin yaşına, gelirine göre değişiklik gösterir.

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamında Tedavi Giderleri Karşılanıyor mu?

Trafik kazalarında, kazazedelerin tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üstlenmiş ve sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu ortadan kalkmıştır.

Trafik kazası geçirip de, yaralananların kazada kusur oranına, kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapacaktır.

Zorunlu Trafik sigortası primleri niye şirketten şirkete farklılık gösteriyor?

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince tavan fiyatı aşmama kaydıyla serbestçe tespit edilmektedir.

Diğer bir değişle her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

Trafik sigortasının primleri taksitlendirilebilir mi?

Trafik Sigortası Poliçe ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler. Bu takdirde sigortacı prim ödenmemesi sebebiyle sahip olduğu sözleşmenin feshi hakkından vazgeçmiş sayılır.

Trafik sigortası poliçemi vade bitiminde yenilemeyi unutursam sonuçları ne olur?

Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanır. Ayrıca trafik zabıtasının ya da yetkililerin yapacağı kontrollerde aracınızın trafik sigortası  bulunmadığı tespit edilirse, aracınız trafikten men edilir ve para cezası uygulanır.

Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksek?

Sigorta Şirketleri tarafından primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kaza ve hasara sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.

Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Motorlu Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?

Etkiler. Sigorta şirketleri her bir araç grubu için kendi tarifelerini oluşturmaktadır. Bu tarifeye esas teşkil eden unsurlardan biride aracın kayıtlı olduğu il’dir. 

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırmış bir araca Trafik sigortasında indirim yapılır mı?

Evet, yapılır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.

Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?

Etkiler. Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.

Trafik sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?

Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.

Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması için bırakılan aracın sebep olacağı zarar Trafik sigortasından karşılanır mı?

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te ayrıca açıklanmıştır.

Yarışa katılan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik’te ayrıca açıklanmıştır.

Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder mi?

Evet. Bu şekilde bir kayıp da varsa, teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak zarar gören kazaya neden olan kişiyi öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI - PDF

Semih Sigorta olarak Zorunlu Trafik Sigortasında; Konya Ethica Sigorta, Konya Anadolu Sigorta, Konya Allianz Sigorta, Konya Ak Sigorta, Konya Sompo Japan Sigorta, Konya HDI Sigorta, Konya NEOVA Sigorta, Konya Türk Nippon Sigorta, Konya Unico Sigorta Poliçelerini kesiyoruz.

Teklif Alın


Konya Trafik Sigortası yaptırmak isteyenlere Konya Zorunlu trafik sigortası, Konya Trafik Sigortası Tavan Fiyatları, Konya Trafik Sigortası Şirketleri, Konya Trafik Sigorta Fiyatları, Konya Zorunlu trafik sigortası fiyatları, Konya'da Trafik Sigortası Fiyatları, Konya En ucuz trafik sigortası teklifi sunuyoruz.