Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

  • Ana Sayfa
  • Blogs
  • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası,Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi,Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?,Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Konya

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, sigortalıların ihmal ya da tedbirsizlik sebebiyle üçüncü kişilere maddi ya da bedensel zarar vermesi durumlarını güvence altına alır. Sigortalının sorumluluk alanında oluşan kazalar sebebiyle üçüncü şahısların vefat etmesi, bedenen zarar görmesi ya da maddi varlıklarının hasar görmesi durumunda oluşabilecek tazminatlar, Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, sigortalının bilmeden ve kazayla üçüncü kişilere zarar vermesi durumlarında geçerli olan bir sigorta türüdür. Sorumluluk sigortaları kapsamında yer alan Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, sigortalıyı haksız suçlamalara ya da kusur sebebiyle oluşacak tazminat haklarında karşılaşılabilecek aşırı seviyedeki taleplere karşı da korur.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Neleri Kapsar?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, sigortalının sorumlu olduğu mesleki alanda ya da şahsi yaşamında farkında olmadan yaptığı tedbirsiz davranışlar sebebiyle üçüncü kişilere zarar verme durumunu kapsar. Sigorta paketinin karşıladığı zarar örnekleri şöyledir:

+ Sigortalının sorumlu olduğu bir tedbirin alınmaması sebebiyle üçüncü bir şahsın vefat etmesi
+ Sigortalının tedbirsizliği yüzünden üçüncü bir şansın yaralanması
+ Üçüncü şahısların sigortalının sorumluluk alanındaki bir kaza sebebiyle tam veya kısmet maluliyet yaşaması
+ İhmal sonucu oluşabilecek bir kaza sebebiyle üçüncü şahısların mallarının zarar görmesi
+ Tedbirsizlik ve sorumsuz davranış sebebiyle yaşanan kaza sonucunda üçüncü şahsın yaşam kalitesini etkileyecek oranda psikolojik travma yaşaması

Yukarıdaki durumlar tespit edildiğinde ve üçüncü şahıs ya da varisleri için tazminat hakkı doğduğunda Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer ve sigortalının ödemesi gereken maddi tazminatı poliçe sınırları dahilinde karşılar.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Haller Nelerdir?

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, sigortalının bilmeden ve ihmal sonucuyla sebep olduğu maddi zararları tazmin eder. Aşağıdaki haller, sigorta kapsamında değerlendirilmez.

+ Sigortalının karşı tarafa bilerek ve isteyerek verdiği bedensel ya da maddi zararlar
+ Yapılmış bir sözleşmeye dayalı olan ya da sigortalının sorumluluk alanını aşan anlaşmazlıklar
+ Savaş, toplumsal infial, halk hareketi, terör eylemi gibi durumlardan doğan bedensel ya da maddi kayıplar
+ İhtilaf konusu olan araç ya da eşyada rutubet ve çürüme sebebiyle oluşmuş hasarlar
+ Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece deprem, yangın, su baskını, sel, çığ, heyelan gibi durumların yol açtığı yıkımlar

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortanızın süresi devam ederken poliçe kapsamında değerlendirilebilecek durumlar yaşamanız hâlinde, sigortayı yaptırdığınız acenteyle iletişim kurabilir ve üçüncü kişilere karşı doğan mali sorumluluğunuzun tazmini için yasal süreci başlatabilirsiniz.


Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası,Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi,Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Nedir?,Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Konya