Kasko, Trafik, İşyerinde Hasar Anında Yapılması Gerekenler

  • Ana Sayfa
  • Blogs
  • Kasko, Trafik, İşyerinde Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Kasko, Trafik, İşyerinde Hasar Anında Yapılması Gerekenler

Kasko, Trafik, İşyeri, Seyahat Sigortası hasar anında yapılması gerekenler ve tüm evraklar.

Kasko Hasarı Anında Yapılması Gerekenler ve Çarpma - Çarpışma Hasarları
 
Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Allianz ile sigorta altına aldığınız aracınıza herhangi bir zarar gelmesi halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Hasarınızı Belgeleyin: Kaza Tespit Tutanağı'nı doldurun veya derhal zabıt tutturun.
Bizi Arayın: Çekici ve/veya ikame araç talebi için sigorta şirketinizi arayın ve ihbar bildiriminde bulunun.
Aracınızı Servise Götürün: Aracınızı Allianz'ın Anlaşmalı Servislerinden birine veya dilediğiniz başka bir servise götürün.
Evraklarınızı Teslim Edin.

Gerekli Evraklar

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı tasdikli örneği (zabıt yok ise sürücünün detaylı beyanı)
Zabıt var ise, alkol raporu tasdikli örneği
Zabıt yok ise, karşı tarafın kusurunu kabul ettiğine dair beyanı
Ruhsat fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Aracın hasar fotoğrafları
Olay yeri kaza fotoğrafları
Ruhsat sahibine ait IBAN
.... TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi
Pert Hasarları'nda yukarıdaki evraklara ek olarak, şirketimiz tarafından talep edilmesi halinde;

Noter Tasdikli Satış Vekaleti
Ruhsat aslı (Trafik ve tescil yaprakları dahil)
Araç plakaları (Araç üzerinden alınıp kesinlikle gönderilmesi gerekmektedir)
Yedek anahtar/lar (Kontak anahtarı araç üzerinde kalmalıdır)
*Pert Hasar Kılavuzunu incelemek için lütfen tıklayınız.

*Noter Tasdikli Satış Vekaleti'nin örneği tarafınıza iletilecektir. Notere giderken 2 adet vesikalık fotoğraf, ruhsat aslı ve şirket aracı ise imza sirkülerini de götürmeniz gereklidir. Ruhsat üzerindeki plaka, motor, şase ve sigortalı bilgilerinin vekalet üzerindeki bilgilerle kontrolünü yapınız.

*Araç üzerinde rehin, trafik para cezası, MTV borcu, OGS/HGS kaçak geçiş kaydı, haciz, tedbir vb. satışa engel kayıt olmadığını kontrol ediniz.

*Çekme/Hurda kaşeli ruhsat şirketimiz tarafından çıkartılacaktır. Kendiniz çıkartmanız halinde, maliye kaydını da kapattırmayı unutmayınız. Hurda kaşeli ruhsat çıkartılması gereken, ÖTA Yönetmeliğine tâbi araç sınıflarında, bertaraf formu da düzenlenmesi gerektiğini bildirmek isteriz.

Araç Çalınması Hasarları
 
Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan sigorta altına aldığınız aracınızın çalınması halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:
Olayı Belgeleyin: Aracın çalındığına dair derhal zabıt tutturun.
İhbarda Bulunun: Olay günü, poliçeniz ile birlikte karakol müracaat tutanağınızı bize gönderin ve çalıntı bildiriminde bulunun.

Evraklarınızı Teslim Edin: Acentenize ileteceğimiz evrak listesini hazırlayarak, aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içerisinde bulunamaması halinde gerekli evrakları Sigorta Genel Müdürlüğü'ne ulaştırın.

Gerekli Evraklar

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda;

Karakol müracaat tutanağı tasdikli örneği
Oto Hırsızlık Masası’ndan bulunamadı yazısı tasdikli örneği (aracın çalındığı günden itibaren 30 gün sonra istenmektedir)
Çalıntı kaşeli ruhsat aslı (alınamadığı durumlarda ilgili şubeden çalıntı belgesi getirilmelidir)
Vergi dairesinden ilişik kesme yazısı
Maliye'den kaydın silindiğine dair yazının tasdikli örneği (34 plakalı araçlar için Ümraniye Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi'nden temin edilebilir)
Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
Aracın üzerinde rehin, haciz, vb. borçlar varsa araç sahibi tarafından kaldırılması
Ruhsat sahibine ait IBAN
Araç çalınması hasarlarına özel şirketimiz yetkililerine verilen özel vekaletname aslı
Araç üzerinde OGS veya HGS varsa iptal edildiğine dair ilgili banka veya kurumdan iptaline ilişkin birim kaşeli belge; yoksa olmadığına dair beyan
Aracın trafik belgeleri (vergi kağıtları, taşıt pulları, faturası vb.)
...  TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Not: Aracınızın hasar tazminat ödemesinden önce bulunması durumunda aracınızın tarafınıza teslim edileceğini hatırlatmak isteriz.


TRAFİK HASARI ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Trafik Hasarı Anında Yapılması Gerekenler. Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Sigorta yaptırdığınız trafik sigortası kapsamında herhangi bir kazaya karışmanız halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Hasarınızı Belgeleyin: Kaza Tespit Tutanağı'nı doldurun veya zabıt tutturun.
Aracınızı Servise Götürün: Aracınızı 
Sigorta'ın Anlaşmalı Servislerinden
 birine veya dilediğiniz başka bir servise götürün.
Bizi Arayın: sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve ihbar bildiriminde bulunun.
Evraklarınızı Teslim Edin: En kısa zamanda gerekli evrakları servise ulaştırın.

Trafik Sigortası Hasarları

Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi zararların tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.

Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN)
Hasar tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

Zarar gören araç ruhsat fotokopisi
Araç dışı maddi zararlarda hak sahipliğini gösteren resmi belge
Hasar fotoğrafları
Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
MASAK Yönetmeliği’ne tabi ... TL üzeri hasarlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
Değer Kaybı Talebi
Gerçekleşen bir kaza sonrasında, mağdurun aracında meydana gelen hasarlar sonucu oluşan piyasa bedelindeki değer kaybının tazmini için talepte bulunulabilir. Aşağıda sıralanan evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilecektir.

Gerekli Evraklar

Trafik/Kasko maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmış olması halinde,

Değer Kaybı tazminatının ödenebilmesi için sadece aşağıdaki evrak gereklidir;

Değer kaybı talep beyanı
Trafik maddi hasar dosyasının tarafımızdan açılmamış olması halinde,

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı (kaza zaptı) tasdikli örneği veya Tramer Kaza Tespit Tutanağı (KTT)
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri (IBAN)
Değer Kaybı tazminatının ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

Değer kaybı talep beyanı
Hasar Eksper Raporu örneği (Ekspersiz işlemse onarım faturası örneği)
Zarar gören araç ruhsat fotokopisi
Hasar fotoğrafları
Mağdurun T.C. kimlik numarası / vergi levhası
Hasar vekaleten takip ediliyor ise; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi ve T.C. kimlik numarası
Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise; sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
MASAK Yönetmeliği’ne tabi ... TL üzeri hasarlarda ek olarak aşağıdaki  belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
Daimi Maluliyet ve Vefat ile Sonuçlanan Kazalarda
Trafik Sigorta poliçesi çerçevesinde, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen bedeni zararların (vefat veya daimi maluliyet) tazmin edilmesini kapsar. Aşağıda sıralanan belgeler standart olup, hasarın özelliğine göre ek belge/bilgi talep edilebilecektir.

Daimi Maluliyet Durumunda Gerekli Evraklar

Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiş sağlık kurulu raporu
Hak sahibi gerçek kişiler için: T.C Kimlik No
Kaza raporu
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri
Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

Talep yazısı
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Malul kalanın kazanın ardından ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşunca düzenlenmiş, ilk muayene bulgularını içerir adli rapor ve epikriz raporları
MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki  belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
Vefat Durumunda Gerekli Evraklar
Genel şartlar gereği zorunlu evraklar;

Kaza raporu
Veraset ilamı
Güncel vukuatlı nüfus kayıt örneği
Mağdura ait son 3 aylık döneme ilişkin ücret belgesi
Hak sahibine ait banka hesap bilgileri
Tazminatın ödenebilmesi için gerekli görülmesi halinde ayrıca aşağıdaki bilgi ve belgeler talep edilebilir;

Talep yazısı
Kazaya karışan araçların ruhsat fotokopileri
Varsa sürücülerin alkol raporları ve ehliyet fotokopileri
Ölü muayene & otopsi tutanağı
Defin ruhsatı
MASAK Yönetmeliği’ne tabi 20.000 TL üzeri tazminatlarda ek olarak aşağıdaki belgeler de istenebilir;

Gerçek kişilerde;
 
Nüfus cüzdan fotokopisi veya T.C. kimlik numarası yazılı ehliyet fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)

İŞYERİ HASARI ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

İşyeri Hasarı Anında Yapılması Gerekenler
Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Sigorta ile güvence altına aldığınız evinize herhangi bir zarar gelmesi halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

Bizi Arayın: 0850 399 9999 numaralı Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve ihbar bildiriminde bulunun.
Ekspertiz: Hasar tespiti için eksperinizle uygun zamanınızı belirleyin.
Evraklarınızı Teslim Edin: En kısa zamanda gerekli evrakları acentenize veya eksperinize ulaştırın.

Su Baskını Hasarları
Cam Kırılması Hasarları
Hırsızlık Hasarları
Fırtına Hasarları
Yangın Hasarları
Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları
 
Gerekli Evraklar
 
Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
Sigortalıya ait IBAN
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Hırsızlık Hasarları
 
Gerekli Evraklar
 
Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
Karakoldan alınacak belgeler;

Karakol müracaat tutanağı (ifade tutanağı)
Görgü tespit tutanağı (olay yeri inceleme raporu)
Bulunamadı yazısı (hasar tutarının 50.000TL’yi aşması halinde)
Ayrıca;

Sigortalıya ait IBAN
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Yangın Hasarları
 
Gerekli Evraklar
 
İtfaiye raporunun tasdikli örneği (itfaiye gelmiş ise) ve/veya Karakol tutanaklarının tasdikli örneği (polis gelmiş ise)
Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
Sigortalıya ait IBAN
Tapu fotokopisi veya kira kontratı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;
 
Gerçek kişilerde;
 
Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;
 
Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Cam Kırılması Hasarları
 
Gerekli Evraklar
 
Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
Cam faturası (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
Hasara ilişkin fotoğraflar (şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda)
Sigortalıya ait IBAN
Tapu fotokopisi veya kira kontratı

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;
 
Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)

Tüzel kişiliklerde;
 
Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Fırtına Hasarları
 
Gerekli Evraklar
 
Sigortalının hasar beyan yazısı (hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren)
Meteoroloji raporu
Sigortalıya ait IBAN
Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 
20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak;

Gerçek kişilerde;
 
Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;
 
Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan)


SEYAHAT SAĞLIK TAZMINATI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Seyahat Sağlık Tazminatı İçin Yapılması Gerekenler

Her zaman ve her koşulda yanınızda olan Sigorta'dan yaptırdığınız seyahat sağlık sigortası kapsamında, yurt içi veya yurt dışı seyahatleriniz esnasında herhangi bir sağlık problemi yaşamanız halinde izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:
Bizi Arayın: 0850 399 9999 numaralı Sigorta Müşteri Hizmetleri'ni arayın ve ihbar bildiriminde bulunun.
Evraklarınızı Teslim Edin: En kısa zamanda gerekli evrakları acentenize veya Sigorta Genel Müdürlüğü'ne ulaştırın.

Seyahat Sağlık Tazminatı

Gerekli Evraklar
 
Sigortalının beyan yazısı
Sigortalının pasaport fotokopisi (giriş-çıkış tarihlerinin yer aldığı sayfa ile birlikte olmalı)
Sigortalıya ait IBAN
Doktor veya epikriz raporu
Tedavi masraflarına ilişkin faturaların asıllları
Eğer ilaç verildiyse, reçetenin aslı
Eğer ilaç verildiyse, eczane fişinin aslı
20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak

Gerçek kişilerde;

Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan)
Tüzel kişiliklerde;

Ticaret sicil gazetesi
İmza sirküleri
Vergi levhası
Faaliyet belgesi
İmza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi


Kasko, Trafik, İşyeri, Seyahat Sigortası hasar anında yapılması gerekenler ve tüm evraklar.